Αν δείτε στον ύπνο σας φιάλη γεμάτη, το όνειρο είναι καλό, σημαίνει δε χαρά και ευ­χαρίστηση στο σπίτι σας και γάμο για τους ανύ­παντρους∙ αν τη δείτε να είναι κενή, μεγάλη λύπη και στενοχώρια θα δοκιμάσετε εξαιτίας διάφορων περιστατικών φιάλη γεμάτη κρασί σε όνειρο ση­μαίνει ευόδωση όλων των υποθέσεων σας, και μάλιστα των ερωτικών φιάλη γεμάτη φάρμακα ση­μαίνει ότι θα σας συμβεί ατύχημα, ασήμαντο όμως και παροδικό.