Αν δείτε στον ύπνο σας φέσι, και αυτό είναι καινούριο και καθαρό, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη μεγάλα, εξ αυ­τού δε χαρά και αγαλλίαση στο σπίτι σας, γιατί θα σας τύχει και ένα γεγονός ευχάριστο για την οι­κογένεια∙ το όνειρο μπορεί να σημαίνει και ξαφ­νικό κέρδος από λαχείο, ή κληρονομιά ανέλπι­στη. Αν δείτε ότι το φέσι είναι λερωμένο και σχι­σμένο, σημαίνει μεγάλες ζημιές και περιφρόνηση εκ μέρους φίλων και γνωστών αν είναι μόνο λε­ρωμένο, έχει δε μεταβληθεί το σχήμα του, στενο­χώριες οικονομικές θα δοκιμάσει αυτός που το βλέπει, αν είναι άντρας∙ αν είναι γυναίκα, σημαί­νει ότι θα υποστεί κάποιον εξευτελισμό εκ μέ­ρους του συντρόφου της. Αν κάποια νέα βλέπει ότι φορά φέσι αντρικό, θα παντρευτεί γρήγορα.

Αν άντρας βλέπει ότι βοηθά γυναίκα να φορέσει φέσι αντρικό, θα την αγαπήσει παράφορα∙ αν μάλιστα το φέσι είναι δικό του, θα την παντρευτεί. Αν γυ­ναίκα δει σε όνειρο ότι φορά φέσι κόρης, θα μά­θει ότι διαδίδονται γι’ αυτήν καλά στην πόλη∙ αν δει να φορά φέσι παιδιού, θα μάθει ότι την ειρω­νεύονται. Αν δείτε στον ύπνο σας παιδί να φορά φέσι μεγάλου ανθρώπου, το όνειρο αυτό σημαί­νει ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του. Φέσια πολλά μαζί σημαίνουν πολλά τέκνα και διάφορες οικογενειακές έγνοιες. Αν δείτε στον ύπνο σας άν­θρωπο ξενιτεμένο να σας παρουσιάζεται φορώ­ντας δύο ή και περισσότερα συγχρόνως φέσια, θα ακούσετε δυσάρεστη γι’ αυτόν είδηση.