Ο φελλός δεν είναι καλό σημάδι. Ο φελλός στον ύπνο σας σημαίνει πράξεις και άτομα χωρίς ουσία και βαρύτητα. Απομακρύνετε από κοντά σας εραστές που είναι ψεύτικοι και βγάλτε από πάνω σας συμπεριφορές επιπόλαιες. Χάνετε άσκοπα τον καιρό σας και θα δυστυχήσετε. Η υγεία σας δε κινδυνεύει, ενώ στην εργασία σας προμηνύει προβλήματα λόγω της απροσεξίας σας και της επιπολαιότητας σας. Δώστε προσοχή στις συναλλαγές σας.