Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε φαρμακοποιός, το όνειρο σημαίνει χαρά και ευτυχία στην οικογένειά σας, προπάντων δε κέρδη άφθονα, παρόλο που δεν είναι πολύ έντιμα μα­ζεμένα. Αν δείτε ότι ο φαρμακοποιός μπαίνει στο σπίτι σας, αν μεν πράγματι έχετε ασθενή, σημαί­νει ότι κάτι δυσάρεστο θα συμβεί και ο ασθενής σας θα παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση· αν δείτε ότι ο φαρμακοποιός σάς εξετάζει, αν μεν είστε καλά, θα ασθενήσετε∙ αν δε είστε ασθενής, ση­μαίνει ότι καλές ειδήσεις θα ακούσετε γύρω από την υγεία σας.