Το φως του φαναριού είναι καλό όνειρο σημαίνει φίλους και ερωτική επιτυχία. Εάν το φως σβήσει σημαίνει στεναχώρια και πίκρα από τα άτομα που αγαπάτε. Εάν ανάβατε φανάρι για να βλέπετε το δρόμο θα έχετε  γρήγορα ένα ευτυχισμένο γάμο. Στο θέμα στης υγεία σας εάν δείτε το φως του φαναριού να σβήνει ξαφνικά προσέξτε πολύ ενώ τα εργασιακά σας σημαίνει επαγγελματική επιτυχία. Το ίδιο και αν αγοράζετε ή περιποιείστε το φανάρι σας ενώ αν χάνετε το φανάρι σας σπάει ή σβήνει προσέξτε ιδιαίτερα τις εμπορικές σας συναλλαγές γιατί προμηνύει επαγγελματική αποτυχία.

Το όνειρο αυτό επιδέχεται πολλές και διαφορετικές ερμηνείες, ανάλογα με τα χρώματα. Έτσι, λευκό φανάρι σημαίνει ότι θα σας συμβεί όλως τυχαία περιστατικό το οποίο θα έχει μεγάλη επίδραση στη ζωή σας, ιδίως αν αυτός που θα δει το όνειρο είναι γυναίκα – κόρη που θα δει σε όνειρο λευκό φανάρι θα γνωριστεί όλως τυχαία με άν­θρωπο που θα γίνει σύζυγός της. Φανάρι κόκ­κινο, για τους μεν άντρες σημαίνει ότι θα λάβουν ειδήσεις από φίλο ο οποίος διαμένει από χρόνια μακριά, για τις δε γυναίκες ότι θα πληροφορηθούν το γάμο ανθρώπου για τον οποίο άλλοτε έτρεφαν τρυφερότατα αισθήματα∙ κίτρινο φανάρι σημαί­νει προσεχή ασθένεια αυτού που το βλέπει ή άλ­λου στενού συγγενή του∙ μαύρο ή πράσινο φα­νάρι προαναγγέλλει επικείμενο πένθος, γενικά δε σημαίνει λύπη και στενοχώρια, είναι δε κακός οιωνός ιδίως για όσους βρίσκονται σε εκστρα­τεία, τους κατάδικους και γι’ αυτούς που κάνουν επικίνδυνο ταξίδι.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κα­τασκευάζετε φανάρια, για τους φτωχούς το όνειρο δείχνει προσεχή απαλλαγή από βάσανα και λύπες, ενώ για τους πλούσιους απώλειες μεγάλων χρη­ματικών ποσών. Αν δείτε ότι κρατάτε φανάρι αναμμένο, σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη και πλούτη σημαντικά. Γενικά, το όνειρο αυτό είναι καλό γι’ αυτόν που το βλέπει: οι ανύπαντροι θα παντρευ­τούν γρήγορα, οι ασθενείς θα αναρρώσουν, αυ­τοί που βρίσκονται σε ταξίδι θα περάσουν καλά, οι δε κατάδικοι θα λάβουν χάρη. Το αντίθετο ση­μαίνει αν δείτε το φανάρι σβησμένο.