Η φάλαινα είναι αθώο και ήρεμο ζώο που προκαλεί φόβο. Γενικά είναι καλό όνειρο να περιμένετε ηρεμία και γαλήνη στη προσωπική σας ζωή. Στην υγεία σας δείχνει καλή σωματική κατάσταση ενώ εάν δείτε φάλαινα στη ξηρά στα εργασιακά σας θα σας συμβεί κάποιο γεγονός, αν σκοτώσετε φάλαινα στον ύπνος σας αυτό σημαίνει άσχημη οικονομική κατάσταση.