Δεν είναι καλό σημάδι αυτό το όνειρο σημαίνει αποτυχία αν είστε γυναίκα να αποφύγετε πρόταση γάμου με μεγάλης ηλικίας άτομο. Τα φαλακρά άτομα στα όνειρα είναι άτομα που προσποιούνται ή άτομα που είναι αντικείμενο καζούρας. Στο θέμα της υγείας δώστε λίγη προσοχή στα εργασιακά σας κυνηγά η ατυχία ειδικά άμα είναι γυναικά φαλακρή που χειροτερεύει τη κατάσταση. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι λείπουν τα μαλλιά σας στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού σας, το όνειρο είναι κακό, σημαίνει δε ότι θα πε­ριφρονηθείτε και θα γίνετε ο περίγελος των φίλων σας και των δικών σας· αν δείτε ότι πίσω είστε φα­λακρός, θα σας μαστίσει μεγάλη φτώχια και θα έχετε κακά γεράματα. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε εντελώς φαλακρός και δεν έχετε καθόλου τρίχες στο κεφάλι σας, δυστυχία μεγάλη σας απει­λεί, η οποία όμως μπορεί να μετατραπεί σε ευτυ­χία αν εγκαίρως αντιδράσετε και λάβετε τα απα­ραίτητα μέτρα. Για τις γυναίκες, το όνειρο είναι ολέθριο προμήνυμα και σημαίνει αλλεπάλληλες καταστροφές.