Το όνειρο αυτό είναι καλό, και κακό συγχρόνως. Αν δείτε όνειρο όπου έχετε φαγούρα σε όλο σας το σώμα, σημαίνει ότι θα αποκτήσετε πολλά πλούτη, όχι όμως με έντιμα μέσα, και θα είστε στην κοινωνία δακτυλοδεικτούμενος ως ένας ελεεινός τοκογλύφος. Αν δείτε όμως ότι σε ορι­σμένο μέρος του σώματος αισθάνεσθε τη φαγούρα, το όνειρο σημαίνει ότι αυτό το όργανο του σώ­ματος θα ασθενήσει, δεν πρέπει όμως να στενο­χωριέστε, διότι θα είναι κάτι παροδικό.