Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εξο­μολογείστε στον ιερέα αμάρτημα που βαραίνει τη συνείδησή σας, σημαίνει ότι θα ελευθερωθείτε από τις τύψεις που σας βασανίζουν γενικά, το όνειρο σημαίνει ανακούφιση από σκέψεις και φροντίδες, καθώς και απαλλαγή από πολύ βαριές οικονομικές υποχρεώσεις. Αν εσείς ως ιερέας, ή και λαϊκός, δείτε ότι εξομολογείτε άλλον, το όνειρο σημαίνει ότι αυτός θα σας ζητήσει βοή­θεια και εσείς θα του τη δώσετε με πολλή προ­θυμία. Αν δείτε ότι σε γυναίκα εξομολογείστε τον έρωτά σας, αστείο πάθημα σας περιμένει, το οποίο όμως πολύ θα σας πειράξει. Αν δείτε ότι γυναίκα εξομολογείται σε εσάς τον έρωτα της, το όνειρο αυτό είναι σημάδι ότι κάποια σας αγαπά, δε θέ­λει όμως να σας το πει. Αν ονειρευτείτε ότι ακούτε χωρίς να θέλετε εξομολόγηση οποιασδήποτε μορ­φής, είτε εικονική είτε πραγματική, θα πληροφο­ρηθείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, για τη μεγάλη σας όμως περιέργεια θα τιμωρηθείτε. Αν δείτε ότι είστε ετοιμοθάνατος και εξομολογείστε σε ιε­ρέα, κέρδος ανέλπιστο, το οποίο κάποια στιγμή ήσαστε βέβαιος πως θα χάσετε, θα έχετε. Νεαρή κόρη που θα δει σε όνειρο πως εξομολογείται τον έρωτα της, αν μεν το κάνει στον εραστή της, ση­μαίνει ότι αυτός θα της ζητήσει σπουδαία θυσία∙ αν εξομολογείται στους γονείς της, θα αντιμετω­πίσει πολύ σκληρές επικρίσεις για τη σκανδαλώδη διαγωγή της. Αν ασθενής ονειρευτεί ότι εξομο­λογείται, θα απελπιστεί για τη σωτηρία του, ενώ αυτή είναι βέβαια. Οι γέροντες που θα δουν σε όνειρο ότι εξομολογούνται, ας εξομολογηθούν!