Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ξοδεύετε με μέτρο τα χρήματά σας, είστε τακτικοί και κρα­τάτε λογαριασμό, θα έχετε καλά γηρατειά αφού περάσετε ζωή ήσυχη και κανονική και αφού δείτε να αυξάνεται και να ευημερεί η οικογένειά σας. Αν, όμως, δείτε ότι ξοδεύετε χρήματα σε πράγματα άχρηστα και ανώφελα, σημαίνει ότι θα χάσετε χρήματα και θα γεράσετε φτωχός, κανένας από τους συγγενείς δεν πρόκειται να σας συνδράμει. Αν γυναίκα δει στον ύπνο της ότι κάνει περιττά έξοδα σε κοσμήματα και στολίδια, θα δει το σύ­ζυγο της να αντιμετωπίζει φοβερές οικονομικές δυσκολίες, θα υποφέρει μαζί του και θα υποστεί κάθε είδους στερήσεις. Ανύπαντρη κόρη αν ονει­ρευτεί ότι τσιγκουνεύεται και δεν ξοδεύει τα χρή­ματα της, θα ακούσει επαίνους πολλούς για τη δια­γωγή της και θα επαινεθεί ως καλή και φρόνιμη νέα, αδιάφορο αν είναι ή όχι. Σύμφωνα με άλλη ερμηνεία, αν δείτε ότι ξοδεύετε πολλά και άσκοπα χρήματα, το όνειρο σημαίνει ότι η τύχη σας ερ­γάζεται για εσάς και θα ανταμειφθείτε αργότερα για τις στερήσεις που έχετε υποστεί∙ αν δει το όνειρο γυναίκα, σημαίνει ή ταξίδι μακρινό για δια­σκέδαση ή γάμο καλό και επίζηλο, ο οποίος μά­λιστα θα συμβεί πολύ σύντομα. Αν δείτε ότι ασχο­λείστε με τακτοποίηση των εξόδων και ανακαλύ­πτετε ότι αυτά είναι μεγαλύτερα από τα έσοδά σας, σημαίνει ότι θα έχετε κέρδος μεγάλο που θα έρ­θει από ανέλπιστο λαχείο ή κληρονομιά λησμο­νημένου συγγενή.