Αν στον ύπνο σας δείτε ότι πήγατε στην εξοχή για να διασκεδάσετε, και είστε μόνος σας, ση­μαίνει ότι θα εισπράξετε την περιφρόνηση των φί­λων σας και των γνωστών σας, οι οποίοι παραγνωρίζουν το χαρακτήρα σας· αν όμως δείτε ότι με άλ­λους έχετε πάει στην εξοχή, σας περιβάλλουν όλοι με τιμές, γνωρίζετε δε την υπόληψη του κόσμου. Αν δείτε ότι κατοικείτε στην εξοχή, αποκατάσταση, κέρδη και ίσως πλούτη σημαντικά σημαίνει το όνειρο. Αν στο όνειρο βλέπετε την εξοχή από μα­κριά, ή εκφράζετε μεν την επιθυμία να πάτε, δεν το κατορθώνετε όμως, σημαίνει ότι διατρέχετε κίν­δυνο μεγάλο της περιουσίας σας. Αν παντρεμένη δει ότι βρίσκεται στην εξοχή, αν μεν είναι μόνη της, διενέξεις θα έχει με το σύζυγο της· αν βρίσκεται εκεί με άλλον, σκηνές ζηλοτυπίας θα εκτυλιχθούν αν όμως δει ότι βρίσκεται μαζί με πολλές άλλες γυ­ναίκες, αγάπη και γλυκύτητα εκ μέρους του συζύ­γου της θα εισπράξει. Νεαρή κόρη που θα ονει­ρευτεί ότι βρίσκεται στην εξοχή με το μνηστήρα της ή τον εραστή της θα ακούσει γλυκά λόγια, θα λά­βει ευχάριστη επιστολή του ή θα συνευρεθεί για πρώτη φορά μαζί του. Ασθενής που θα ονειρευτεί ότι μεταφέρεται στην εξοχή ας περιμένει ότι η υγεία του θα παρουσιάσει βελτίωση· ο κατάδικος που θα δει αυτό το όνειρο θα αποφυλακιστεί.