Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε προσβληθεί από ευλογιά, να περιμένετε να σας έρθουν κέρδη πολλά, τα οποία όμως δε θα αποκτήσετε με έντιμα μέσα, και θα ντρέπεστε και εσείς που τα κερδίσατε. Αν άλλον δείτε να έχει ευλογιά, και μάλιστα δείτε σε όνειρο ότι μιλάτε μαζί του, θα σας προτείνει αυτός επιχείρηση επαίσχυντη, από την οποία όμως θα έχετε κέρδος. Αν δείτε ότι σας κλείνουν σε νοσοκομείο που έχει ασθενείς με ευ­λογιά, το όνειρο σημαίνει ότι θα φυλακιστείτε για πράξη κακή· αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, θα υποστεί ανάλογο εξευτελισμό. Αν ονειρευτείτε ότι πεθαίνετε από ευλογιά, σημαίνει ότι η υπόληψή σας και η φήμη σας θα αμαυρωθούν, και μόνο η καλή σας διαγωγή θα σας ξαναδώσει την παλιά σας αξιοπρέπεια· αν δείτε ότι θεραπεύετε πά­σχοντα από ευλογιά, θα συντελέσετε στο να εξα­λειφθεί κακή γι’ αυτόν φήμη· αν δε είναι γυναίκα, θα την παντρευτείτε και θα ζήσετε καλά μαζί της.