Αν στον ύπνο σας δείτε απλώς Ευαγγέλιο, γαλήνη συνειδήσεως και ευτυχία σημαίνει ότι θα έχετε∙ αν το διαβάζετε, θα ακούσετε κάποια καλή είδηση∙ αν το ακούτε να διαβάζεται από τον άμβωνα, θα πληροφορηθείτε και για φίλο ή συγγενή σας. Αν δείτε ότι γράφετε Ευαγγέλιο, θεοσεβή πράξη θα προκληθείτε να κάνετε, την οποία όμως ίσως αρνηθείτε. Αν σε γυναίκα διαβάζετε Ευαγγέλιο, θα μάθετε κάτι κα’ που την ενδιαφέρει.