Αν δείτε σε όνειρο ότι είσθε εθνοφύλακας, ειδήσεις που αφορούν την πατρίδα σας θα μάθετε∙ αν άλλον δείτε να ασκεί τάχα καθήκοντα του εθνοφύλακα, δυσάρεστα νέα θα λάβετε από τον τόπο της γέννησής σας.