Εστία που λάμπει σημαίνει πάντοτε οι­κογενειακή ευτυχία, καλή και ήσυχη συζυγική ζωή και ευημερία. Κόρη ανύπαντρη που βλέπει το όνειρο αυτό ας γνωρίζει ότι θα γίνει γρήγορα σύζυγος ανθρώπου χρηστού και ευγενούς, ο οποίος θα την κάνει ευτυχισμένη· γυναίκα πα­ντρεμένη αν το δει, θα αποκτήσει πολλά και υγιή παιδιά και θα ζήσει με αρμονία κοντά στο σύ­ζυγο της. Αν γέροντες ονειρευτούν στο σπίτι τους εστία να λάμπει, σημαίνει ότι έχουν δημιουργήσει καλή οικογένεια και απογόνους, αυτό δε το όνειρο είναι ένα μήνυμα ότι πρέπει να τους απο­δοθεί έπαινος για την προσοχή και την επιμέλεια με την οποία ανέθρεψαν τα παιδιά τους. Άνθρω­πος που μένει στα ξένα και βλέπει την εστία του σπιτιού του να λάμπει θα επιστρέψει γρήγορα στην πατρίδα του, όπου θα βρει συγγενείς και φίλους να τον υποδέχονται με χαρά και αγαλ­λίαση. Αν δείτε σε όνειρο να γκρεμίζεται η εστία του σπιτιού σας, είναι κακό· αν, όμως, δείτε ότι ήταν γκρεμισμένη και εσείς την έχετε ξανακτίσει, είναι καλό.