Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αίσθηση

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι χάσατε κάποια από τις πέντε αισθήσεις σας, το όνειρο εί­ναι σίγουρα ένα δυσάρεστο προμήνυμα. Για πε­ρισσότερο λεπτομερή ερμηνεία μπορείτε να ανα­τρέξετε στα λήμματα: Ακοή, Αφή, Όραση, Όσφρη­ση, Γεύση.