Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έρπετε, χα­ρακτήρα πρόστυχο σημαίνει ότι έχετε, ο οποίος θα σας φέρει μπροστά σε καταστροφές και ζημιές· εξαιτίας δε ακριβώς αυτού, σας ακολουθούν ανα­ποδιά και κακοτυχία. Αν άλλον δείτε να έρπει, και αυτός είναι γνωστός σας, θα ακούσετε δυσάρε­στα να διαδίδονται για το χαρακτήρα του. Γυναίκα που έρπει μπροστά σας σημαίνει ότι θα σας αγα­πήσει παράφορα, χωρίς όμως να κατορθώσει να αγαπηθεί και αυτή από εσάς.