Αν ονειρευτείτε ερείπια μεγάρου, ανα­κτόρων, φρουρίου κ.λπ., το όνειρο είναι καλό, σημαίνει ότι θα αποκατασταθείτε στη θέση που εί­χατε και χάσατε ή θα λάβετε κάποια σπουδαία θέση, αν δεν την είχατε∙ για τις γυναίκες, το όνειρο αυτό σημαίνει κακό τέλος του ερωτά τους. Ερεί­πια εκκλησίας αν δείτε, σημαίνουν μεγάλη εκ μέ­ρους σας αμέλεια όσον αφορά την εκτέλεση των θρησκευτικών σας καθηκόντων, εξαιτίας δε αυτού θα σας βρει μεγάλη ατυχία. Αν δείτε το σπίτι σας να είναι πεσμένο, το όνειρο σημαίνει οικονομική καταστροφή για τους άντρες και σκληρό τέλος μιας ερωτικής σχέσης για τις γυναίκες. Αν ονειρευτείτε ότι βρίσκεστε πάνω στα ερείπια και νιώθετε χαρά, σημαίνει ότι θα θριαμβεύσετε κατά των εχθρών σας και θα τους αναγκάσετε να σταματήσουν τις επιβουλές εναντίον σας∙ αν όμως βρίσκεστε πάνω στα ερείπια και είστε κατσούφης και λυπημένος, θα υπερισχύσουν οι εχθροί σας και θα πάθετε φοβερά δεινά.