Αν στο όνειρό σας δείτε Ερινύες και εί­στε ανύπαντρος, θα παντρευτείτε γυναίκα πα­νούργα και δύστροπη∙ αν είστε παντρεμένος, με­γάλες φασαρίες και φιλονικίες θα έχετε στο σπίτι σας. Το ίδιο ακριβώς σημαίνει το όνειρο και για τις γυναίκες. Αν δείτε στον ύπνο σας γυναίκα γνω­στή σας με τη μορφή Ερινύας, κάποια κοινή σας υπόθεση θα γνωστοποιηθεί και θα λάβει άσχημη τροπή∙ αν δείτε κόρη με μορφή Ερινύας, ο έρω­τας σας θα έχει κακό αποτέλεσμα. Αν ονειρευτείτε ότι Ερινύες έρχονται εναντίον σας απειλητικές και άγριες, θα σας παρουσιαστεί ίσως κάποιο πρό­βλημα στα μάτια, όχι όμως σοβαρό, το οποίο μά­λιστα μπορείτε να αποφύγετε∙ αν όμως τις δείτε να πλησιάζουν ήμερες και τρυφερές, να γνωρίζετε ότι έχετε σωθεί από βέβαιο κίνδυνο. Αν δείτε Ερι­νύα με μορφή γνωστού σας προσώπου να κάθε­ται στο σπίτι σας, αυτό το πρόσωπό σας σκάβει το λάκκο∙ αν τη δείτε να μπαίνει στο σπίτι σας, σημαίνει ότι κακή τύχη σάς απειλεί. Όνειρο με Ερινύες που τσακώνονται μεταξύ τους σημαίνει ότι έχετε πολλούς εχθρούς, οι οποίοι δε σας έχουν ακόμη βλάψει, διότι δεν έχουν ακόμη συμφωνή­σει μεταξύ τους, θα το κάνουν όμως μόλις κατα­φέρουν να συμφωνήσουν.