Αν δείτε σε όνειρο ότι είστε εσείς ο ίδιος ερημίτης, σπουδαία προσβολή κατά του ατό­μου σας θα γίνει, η οποία πολύ θα σας στενοχω­ρήσει. Αν δείτε άλλον ερημίτη, αν μεν είναι γυ­ναίκα και πρόσωπο εντελώς άγνωστο, κρυφός εχθρός σάς πολεμά∙ αν ο ερημίτης στο όνειρό σας είναι γνωστός, και μάλιστα φίλος, να προσέχετε, γιατί άνθρωπος που συνδέεται μαζί σας στενά θέ­λει το κακό σας και σας επιβουλεύεται. Γυναίκα που θα δει στο όνειρο της κάποια άλλη ως ερημίτισσα θα στερηθεί τον άντρα της, και μάλιστα για πολύ καιρό∙ αν το όνειρο αυτό το δει νεαρή κόρη, να περιμένει ότι θα μείνει ανύπαντρη.