Αν δείτε στον ύπνο σας ότι προξενείτε έριδες εγείροντας διχόνοιες ανάμεσα σε εσάς και κάποιον άλλο, το όνειρο αυτό σημαίνει πως το συγκεκριμένο πρόσωπο θα γίνει στενότατος φίλος σας και θα ζητήσει την υποστήριξη και την αγάπη σας∙ αν δείτε ότι πολλοί άντρες λογομαχούν μαζί σας, και μάλιστα με κραυγές και φωνές, είστε το μήλον της έριδος, και είστε πλέον γι’ αυτούς αντι­κείμενο ζηλοτυπίας. Αν δείτε ότι μαλώνετε με γυ­ναίκα, σημαίνει ότι θα αποτύχετε σε διάφορα θέ­ματα της εργασίας σας∙ αν, όμως, γυναίκα δει στον ύπνο της ότι μαλώνει με άντρα, είναι βέβαιο ότι θα έχει πολλές ερωτικές επιτυχίες.