Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάνετε χειρονακτική εργασία και έργο αγενές και βάναυσο, αν μεν είστε πλούσιος ή κατέχετε υψηλή κοινωνική θέση, σημαίνει ότι θα απολέσετε τη θέση σας και θα σας βρει δυστυχία μεγάλη∙ αν είστε φτωχός, και μάλιστα εργατικός, ή ακόμη αν ασκείτε ακριβώς το ίδιο έργο με εκείνο το οποίο βλέπετε και στα; όνειρό σας ότι ασκείτε, θα έχετε απροσδόκητο κέρδος.