Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε εργάτης, εξευτελισμό και περιφρόνηση θα υποστείτε’ επειδή δε αυτή η συμπεριφορά θα είναι εντελώς άδικη, θα σας εξαγριώσει. Αν δείτε άλλους ερ­γάτες μαζί, παράπονα θα ακούσετε εκ μέρους των υφισταμένων σας ή και επιπλήξεις από τους ανωτέρους σας. Αν δείτε ότι προσλαμβάνετε εργάτες στην εργασία σας, κέρδη μεγάλα και επιτυχία θα δείτε, και πολύ θα ανακουφιστείτε. Αν δείτε σε όνειρο ότι πληρώνετε τους εργάτες σας, δείγ­ματα φιλίας και συμπάθειας από τους φίλους σας και τους γνωστούς σας θα έχετε∙ αν τους διώχνετε, κάποιος φίλος σας, γνωστός ή γείτονας θα δια­τρέξει σοβαρό κίνδυνο και θα ζητήσει τη βοήθειά σας, την οποία και δε θα του αρνηθείτε. Αν γυναίκα ονειρευτεί ότι είναι εργάτης σε εργοστάσιο, σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει οικονομικές δυ­σκολίες και φτώχια λόγω λανθασμένων επιλογών του συζύγου της∙ αν το δει κόρη, θα πάρει άντρα καλό και πλούσιο, με τον οποίο θα ζήσει ζωή ευτυχισμένη και ήσυχη. Γέρος που βλέπει στον ύπνο του ότι γίνεται εργάτης θα δοκιμάσει μεγάλη αχα­ριστία από τα παιδιά του και θα πικραθεί πολύ το ίδιο και αν το όνειρο το δει γριά. Αν δείτε πολ­λούς εργάτες να συμπλέκονται, θα γίνουν ταρα­χές στην πόλη∙ αν το όνειρο αυτό το δει κάποιον που ασκεί εξουσία και διευθύνει ανθρώπους αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα και θα φτάσει σε αδιέξοδο όσον αφορά τις αποφάσεις του και τις επιλογές του∙ αν στο όνειρο εργάτες καταστρέφουν εργοστάσιο, ή με κάποιον τρόπο στρέφονται κατά του προϊσταμένου τους, το όνειρο σημαίνει ματαίωση κόπων και ελπίδων.