Αν στον ύπνο σας δείτε κάποιο ερ­γαστήρι ή το περιεργάζεστε, σημαίνει ότι θα έχουν αίσιο τέλος οι υποθέσεις σας, και μάλιστα ότι θα είναι και επικερδείς. Αν όμως δείτε ότι μπαίνετε σ’ αυτό ως επισκέπτης, σημαίνει ότι η νέα εργασία θα σας προταθεί, από την οποία πολύ θα ωφεληθείτε∙ αν όμως δείτε να μπαίνετε με την ιδιότητα του εργάτη, κάποια εργασία σας θα αποτύχει λόγω έλλειψης των αναγκαίων.