Αν δείτε στον ύπνο σας ότι διαβάζετε φιλική επιστολή, εί­δηση που πολύ σας ενδιαφέρει θα λάβετε  αν η επιστολή που διαβάζετε είναι ξένου προσώπου, το όνειρο σημαίνει ότι κάτι θα σας ζητήσουν αν εί­ναι επιστολή υφισταμένου ή υπηρέτη σας, θα ανα­γκαστείτε να τον διώξετε. Γυναίκα που διαβάζει επιστολή φίλης της θα συκοφαντηθεί και θα λυ­πηθεί  αν διαβάζει επιστολή ξένης, θα πληροφο­ρηθεί κάποια μηχανορραφία που πλέκεται εις βά­ρος της  αν όμως διαβάζει επιστολή που είναι γραμμένη με ειρωνικό ύφος από άνθρωπο που συμπαθεί, καλή είδηση θα ακούσει εντός της ημέ­ρας  αν η επιστολή είναι ανθρώπου ξένου ή αδιά­φορου ή μισητού προς αυτή, η είδηση θα είναι κακή. Αν ονειρευτείτε ότι εσείς στέλνετε επιστολή σε φίλο σας, καλές ειδήσεις θα λάβετε απ’ αυτόν αν τη στέλνετε σε γυναίκα, αυτή θα συγκινηθεί και θα πάψει να σας βασανίζει. Γυναίκα που θα δει σε όνειρο ότι γράφει επιστολή προς το σύζυγο της που απουσιάζει θα λάβει επιστολή του, δώρα και χρή­ματα∙ νεαρή κόρη που θα δει τον εαυτό της να γρά­φει επιστολή προς το μνηστήρα της ή τον εραστή της θα έχει καλές από αυτόν ειδήσεις, και μάλι­στα κάτι που έχει σχέση με την αποκατάστασή της  αν κάποια ηλικιωμένη δει στον ύπνο της ότι γρά­φει επιστολή προς εκείνον που αγαπά, η κόρη της ή η εγγονή της, θα δοκιμάσουν μεγάλη λύπη εξαιτίας του. Αν γέρος δει να γράφει επιστολή προς το παιδί του ή κάποιον άλλο συγγενή που απου­σιάζει, θα λάβει τελικά την επιστολή που περί­μενε με μεγάλη ανυπομονησία. Για τους ασθενείς η επιστολή σημαίνει γρήγορη ανάρρωση, καθώς και για τους κατάδικους απαλλαγή από την ποινή τους. Όταν, όμως, και οι μεν και οι δε βλέπουν ότι κρατούν στα χέρια τους σφραγισμένη επιστολή την οποία δεν μπορούν ή δε θέλουν να ανοίξουν, ή η επιστολή είναι γραμμένη σε ξένη γλώσσα ή είναι δυσανάγνωστη, το όνειρο σημαίνει παρά­ταση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται.