Αν δείτε στον ύπνο σας ότι αγοράζετε έπιπλα για το σπίτι σας και είναι ακριβά και ωραία, για μεν τους ανύπαντρους το όνειρο ση­μαίνει μελλοντική αποκατάσταση, ενώ για τους πα­ντρεμένους καλή τροπή της τύχης, συγχρόνως δε κέρδη μεγάλα και ωφέλειες. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι σας παίρνουν τα έπιπλά σας, μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες θα δοκιμάσετε, ίσως δε εξαιτίας αυτών κλονιστεί και η υγεία σας. Αν, τέ­λος, ονειρευτείτε ότι καίγονται τα έπιπλα σας, κα­κές ειδήσεις θα λάβετε από ξενιτεμένους συγγε­νείς σας· αν δε κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο κα­ταστρέφονται, οι κακές ειδήσεις θα αφορούν σε φίλους ή ξένους.