Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε ένορ­κος, θέση σημαντική θα καταλάβετε, χωρίς όμως να έχετε σπουδαίες υλικές απολαβές. Άλλους αν δείτε στο όνειρό σας να είναι ένορκοι, το όνειρο είναι σημάδι ότι η θέση σας θα κλονιστεί εξαι­τίας των ραδιουργιών κάποιου συναδέλφου σας.