Αν δείτε στο όνειρό σας ότι είστε ένο­πλος και βρίσκεστε σε μέρος ερημικό και απομο­νωμένο, το όνειρο σημαίνει ότι φροντίζετε για την υγεία σας και την περιουσία σας, αυτή δε η προνοητικότητά σας θα σας βγει σε καλό∙ αν εί­στε ένοπλος μέσα στην πόλη, θα βρεθείτε σε δυ­σάρεστη θέση εξαιτίας ανόητης ερωτικής σχέσης, ίσως δε ξυλοκοπηθείτε βάναυσα. Αν δείτε άλλον ένοπλο, χωρίς να έχετε καμία συνομιλία μαζί του, σας απειλεί κίνδυνος όχι σπουδαίος, και καλό εί­ναι να λάβετε τα μέτρα σας· αν στο όνειρό σας βλέ­πετε ότι κάποιος σας απειλεί μέσα στην πόλη, οι εχθροί σας προσπαθούν με κάθε τρόπο να σας βλάψουν, όμως δε θα το κατορθώσουν αν, όμως, σας απειλεί σε μέρος απομονωμένο, σε εξοχή ή στο δάσος, οι εχθροί σάς έστησαν παγίδα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην πέσετε σ’ αυτή. Αν δείτε ότι έχετε πέσει στα χέρια πολλών ενόπλων, θα αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστά­σεις, θα σωθείτε δε μόνο με μεγάλες θυσίες. Αν γυναίκα δει στον ύπνο της ότι φέρει όπλα, σκη­νές δυσάρεστες θα έχει με το σύζυγο της· αν το όνειρο αυτό το δει κόρη, ας μάθει ότι θα γίνει σύζυγος στρατιωτικού. Ιερέας ένοπλος σημαίνει μυστικές επίβουλες κινήσεις ανθρώπου που ζει μαζί σας, ο οποίος επιβουλεύεται όχι μόνο την περιουσία σας, αλλά και την τιμή σας και τη ζωή σας ακόμη. Παιδί ένοπλο αν δείτε σε όνειρο ση­μαίνει ανόητη επιχείρηση, η οποία ούτως ή άλ­λως είναι επιβλαβής, γι’ αυτό καλό θα ήταν να την αποφύγετε. Αν στο όνειρό σας δείτε πως ένο­πλοι πολλοί έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, και αυτό γίνεται ενώπιον σας, θα πέσετε θύμα άλλων σε υπόθεση της οποίας τις λεπτομέρειες σας έχουν κρύψει, για να σας εξαπατήσουν ευκολό­τερα. Ένοπλοι έφιπποι που τρέχουν εναντίον εχθρού τον οποίο δεν μπορείτε να δείτε σημαίνουν κακή πρόθεση εκ μέρους σας για άνθρωπο που πολύ σας αγαπά και σας συμπαθεί. Αν δείτε ότι αφοπλίζετε ένοπλο, θα ακούσετε ψέμα το οποίο θα ειπωθεί επίτηδες για να σας παραπλανήσει, θα το καταλάβετε όμως και θα προφυλαχτείτε από προφανή κίνδυνο, ο οποίος θα σας απειλούσε αν ανακατευόσασταν.