Είναι στενάχωρο ονειρικό σύμβολο που προμηνύει έντονη και κρίσιμη οικογενειακή κατάσταση και προειδοποιεί για άσχημη εξέλιξη στις προσωπικές σας σχέσεις ακόμα και χωρισμό από παρεμβάσεις κακών συμβούλων. Αν είστε ελεύθεροι προσέξτε γάμο με ακατάλληλο άτομο. Στο θέμα της υγείας φυλαχτείτε από ατυχήματα και ξαφνικές ασθένειες ενώ στα εργασιακά σας παραμονεύουν κακοί σύμβουλοι και συνεργάτες προσέξτε αυτούς που εμπιστεύεστε. Αν έχετε ονειρευτεί ότι δόθηκε για το άτομο σας εγγύηση εκ μέρους φίλου ή γνω­στού σας, σημαίνει ότι έχετε την προστασία ισχυ­ρού προσώπου και ότι θα ευτυχήσετε αν την αξιοποιήσετε με ορθό τρόπο∙ αν όμως δείτε ότι την εγγύηση τη δίνει για εσάς εχθρός ή άγνω­στος, δεινό εξευτελισμό θα υποστείτε και θα λυ­πηθείτε πολύ∙ αν, τέλος, δείτε ότι εσείς έχετε δώ­σει εγγύηση για άλλον, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας ζητηθεί να προστατέψετε φτωχό και αδύ­ναμο πλάσμα, δεν πρέπει να το αρνηθείτε, διότι είναι καθήκον σας να το βοηθήσετε και να το προστατεύσετε.