Τα έγγραφα προμηνύουν μπλεξίματα και προβλήματα ειδικά στα ερωτικά σας να περιμένετε καυγάδες, οικογενειακά προβλήματα και στεναχώριες, προμηνύουν ζήλιες φιλονικίες και χωρισμό με το αγαπημένο σας πρόσωπο. Στην υγεία σας προαναγγέλλει αρρώστια ενώ στα θέματα εργασίας προμηνύει πλεξίματα, δικαστήρια και θέματα με τις συναλλαγές σας και αν είστε υπάλληλος κινδυνεύετε με απόλυση. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας δίνουν κάποιο έγγραφο, μεγάλη στενοχώρια θα δοκιμά­σετε∙ αν το έγγραφο είναι επίσημο, να περιμένετε να υποστείτε ποινική καταδίωξη∙ αν, όμως, φέ­ρει απλώς το χαρτόσημο, λείπουν δε οι υπογρα­φές και οι σφραγίδες, σημαίνει ότι θα αναβληθούν και πάλι επ’αόριστον οι υποθέσεις σας. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι διαβάζετε έγγραφο, σημαί­νει ότι οι υποθέσεις σας θα λάβουν πολύ κακό τέλος, θα πάθετε δε τα πάνδεινα κατά το χρο­νικό διάστημα που διαρκεί η εκδίκαση τους. Αν ονειρευτείτε ότι συντάσσετε εσείς κάποιο έγ­γραφο, θα πληροφορηθείτε κάποια δυσάρεστη εί­δηση η οποία θα σας στενοχωρήσει αν όμως το έγγραφο το συντάσσετε κατά παραγγελία άλλου, θα έχετε ως βάρος στη συνείδησή σας υπόθεση άλλου, η οποία πολύ σας βασανίζει. Αν γυναίκα δει στον ύπνο της ότι διαβάζει δημόσιο έγγραφο, να περιμένει ότι θα έχει φοβερή σκηνή ζηλοτυπίας από το σύζυγό της για μικρή και ασήμαντη αφορμή, την οποία όμως η ίδια θα δώσει. Κόρη ανύπαντρη που θα δει ότι διαβάζει ή συντάσσει δημόσιο έγγραφο θα κάνει μέρες πολλές να δει τον αγαπημένο της, αργότερα θα μάθει ότι εκεί­νος ενδιαφέρεται για κάποια άλλη, έτσι θα το πάρει απόφαση ότι η σχέση της αυτή τελείωσε. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει ότι διαβάζει επίσημο έγ­γραφο, μάλλον θα αποδημήσει απ’ αυτό τον κό­σμο∙ το όνειρο έχει αυτήν ειδικά την ερμηνεία, ιδίως αν το έγγραφο γράφεται κατά παραγγελία άλλου. Για τους ασθενείς, όμως, τους κατά­δικους, τους φυγόδικους και τους στρατιώτες, η ανάγνωση ή η σύνταξη επίσημου εγγράφου ση­μαίνουν προσεχή απαλλαγή και απελευθέρωση από τα βάσανα. Αν δείτε ότι λαμβάνετε έγγραφο σε ξένη γλώσσα, το οποίο δεν μπορείτε να δια­βάσετε, και απορείτε, πρέπει να γνωρίζετε ότι κρυφή λύπη σάς περιμένει και ότι θα υποστείτε καταδίωξη εκ μέρους αφανών εχθρών ή και δι­πρόσωπων φίλων.