Το όνειρο αυτό γενικά είναι δυσάρε­στο. Έτσι, αν δείτε ότι δώσατε κάτι ως ενέχυρο για να πάρετε χρήματα, σημαίνει ότι θα υποστείτε ηθική ταπείνωση, θα χάσετε δε την εκτίμηση με την οποία σας περιέβαλλε ο κόσμος· ακόμη, σημαίνει ότι σε κάποια περίσταση που θα έπρεπε να επι­δείξετε όλη σας την ευφυΐα και την επιτηδειότητα, εσείς θα επιδείξετε πρωτοφανή ανοησία και ελα­φρότητα. Αν δείτε ότι λαμβάνετε από άλλον ενέ­χυρο, θα αναγκαστείτε να καταφύγετε στα δικα­στήρια· επειδή όμως θα έχετε να κάνετε με άν­θρωπο στρεψόδικο, θα δυσκολευτείτε πολύ να λά­βετε τα χρήματά σας· ίσως μάλιστα και να μην τα λάβετε.