Αν δείτε στο όνειρό σας να ντύνετε κά­ποιον, σημαίνει ότι θα τον στενοχωρήσετε με κά­ποια ενέργειά σας, γι’ αυτό πρέπει να βρείτε τρόπο να τον ανακουφίσετε· αν δείτε ότι ντύνετε γυναίκα, σημαίνει ότι θα την αγαπήσετε∙ αν δείτε ότι ντύ­νεστε εσείς, και μάλιστα με φορέματα σκούρου χρώματος, ασθένεια σάς απειλεί. Γυναίκα ή νεαρή κόρη που θα δει στον ύπνο της να ντύνεται νύφη θα νιώσει πίκρες και θα έχει λύπη μεγάλη· αν όμως δει ότι ντύνει άλλη νύφη, το όνειρο είναι καλό και για τις δύο, και προαναγγέλλει ευτυχία και ευημερία. Αν δείτε ότι ντύνετε ιερέα με τα άμ­φια του, επίσημη τελετή θα γίνει στο σπίτι σας, σε κάθε περίπτωση καλή και ευχάριστη· για πα­ράδειγμα, γάμος ή αρραβώνας.