Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φοράτε χρυσά ενδύματα, μεγάλη τιμή θα σας γίνει εκ μέρους των συμπολιτών σας∙ αν γυναίκα δει αυτό το όνειρο, θα γίνει το καύχημα της συνοικίας ή της πόλης της∙ αν το δει ανύπαντρη κόρη, θα λά­βει ως σύζυγο πολύ αξιόλογο άτομο. Αν ονει­ρευτείτε ότι φοράτε ενδύματα που είναι πολυτελή μεν, αλλά όχι χρυσοκέντητα, τιμές και υπόληψη εκ μέρους του κόσμου θα σας αποδοθούν, συγχρόνως όμως αυτό το όνειρο σημαίνει έντιμη φτώχια για τους άντρες, για δε τις γυναίκες γάμο με άτομο που ξεχωρίζει λόγω της ομορφιάς του και της προσωπικότητάς του, πλην όμως φτωχό. Ενδύματα ερυθρά αν δείτε σε όνειρο δείχνουν γρήγορη αποκατάσταση, ιδίως για τις νέες και τους νέους∙ για τους άλλους σημαίνουν πάντοτε καλό το οποίο μάλιστα θα έρθει γρήγορα. Λευκά ενδύματα υποδηλώνουν μελλοντικό γάμο με πρόσωπο ευγενές∙ μαύρα ενδύματα αν δείτε ότι φοράτε, θα σας βρει θλίψη, ίσως και πένθος∙ αν δείτε όμως άλλο άτομο να φοράει ρούχα στο χρώμα αυτό, θα στενοχωρηθείτε πολύ εξαιτίας του και θα ανησυχήσετε∙ αν μάλιστα βρίσκεται μακριά, θα αργήσετε να λάβετε επιστολή∙ πολιτικός, δήμαρχος, ή ανώτερος στρατιωτικός αν δει να παρουσιάζεται ενώπιόν του γυναίκα με μαύρα φορέματα, ας περιμένει να πλήξει επιδημία τους ανθρώπους που διοικεί. Φορέματα πράσινα σημαίνουν ελπίδες, όμως είναι φρούδες και αβάσιμες∙ φορέματα κίτρινα σημαίνουν ότι αυτός που τα φέρει απειλείται από μεγάλη στενοχώρια, θα τον καταλάβει δε μελαγχολία∙ αν είναι ασθενής, κινδυνεύει να επιδεινωθεί η υγεία του. Μελανά φορέματα σε ασθενείς και κατάδικους προλέγουν προσεχή ανάρρωση και πλήρη ανάκτηση της υγείας τους και της ελευθερίας τους Αν δείτε ότι φοράτε καινούρια ενδύματα καίει ναι πολύ ευρύχωρα, να περιμένετε ευόδωση των υποθέσεών σας και απαλλαγή από σπουδαίες φροντίδες∙ αν όμως δείτε ότι φοράτε στενόχωρα ρούχα, τα οποία εμποδίζουν τις κινήσεις σας εμπόδια θα σας τύχουν και φροντίδες μεγάλες θα έχετε, συγχρόνως δε ατυχήματα και δεινά ανυπολόγιστα και πολλά οικογενειακά προβλήματα. Αν δείτε ότι σας φέρνουν νέα ενδύματα, τα οποία είναι ακριβώς στα μέτρα σας και τα βρίσκεται καλά, κέρδη ανέλπιστα θα έχετε, ίσως από λαχείο ή από ξαφνική κληρονομιά. Αν σε όνειρο δείτε να φοράτε ενδύματα λασπωμένα ή λερωμένα, καταφρόνηση και γενικό εξευτελισμό από τους συγγενείς και τους φίλους σας θα έχετε∙ αν δε τα ρούχα που φοράτε είναι σκισμένα, σημαίνει ότι θα εμπλακείτε σε δικαστικούς αγώνες, θα βγείτε δε απ’ αυτή τη δοκιμασία χαμένος. Για τις γυναίκες, σκισμένα ενδύματα σημαίνουν προσβολή κατά της τιμής και της υπόληψής τους. Αν δείτε ότι κλέβετε τα ενδύματα κάποιου, θα σας γίνει θανάσιμη προσβολή, της οποίας το στίγμα θα σας μείνει για πολύ μεγάλο διάστημα, παρά τις προσπάθειές σας να το εξαλείψετε. Αν δείτε ότι ενώ είστε άντρας φοράτε γυναικεία ενδύματα ή το αντίθετο, γυναίκα δει ότι φοράει αντρικά ρούχα, εξευτελισμό για πράξη ανήθικη θα υποστείτε, και θα ντροπιαστείτε. Αν, τέλος, δείτε ότι φοράτε υπέρ το δέον στολισμένα ενδύματα, και μάλιστα καυχιέστε για τούτο και νομίζετε ότι είστε ωραίος και ότι σας προσέχουν και σας θαυμάζουν οι γύρω σας, θα σας βρουν μεγάλες στενοχώριες και θλίψεις και θα δοκιμάσετε λύπη μεγάλη για κακό ανεπανόρθωτο.