Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εμ­βολιάζεστε για να αποφύγετε κάποιο νόσημα, ση­μαίνει ότι έχετε λάβει τα πλέον πρόσφορα μέτρα για τις υποθέσεις σας και θα στεφθούν από επι­τυχία. Αν δείτε ότι εμβολιάζετε εσείς άλλον, θα του ανακοινώσετε κάποιο μυστικό, το οποίο όμως έπρεπε να κρατήσετε μόνο για τον εαυτό σας. Αν δείτε στο όνειρό σας ότι εμβολιάζετε δέντρο, είναι πολύ καλό για τους γεωργούς και τους κτηνοτρό­φους και προαναγγέλλει καλή σοδειά.