Αν δείτε στον ύπνο σας ότι παίρνετε φάρμακο για να κάνετε εμετό, το όνειρο είναι δυσάρεστο· αν το φάρμακο δε φέρει αποτέλεσμα, τότε σημαίνει ότι κρυφή λύπη που κατατρώει την καρδιά σας θα εξακολουθήσει για πολύ ακόμη να σας βασανίζει∙ αν όμως, αφού πάρετε το φάρ­μακο, κάνετε εμετό, σημαίνει ότι η κρυφή σας λύπη θα ξεσπάσει και θα σας βγει σε καλό. Αν ονει­ρευτείτε ότι δίνετε σε κάποιον άλλο φάρμακο για τον εμετό, και δείτε ότι έχει αποτέλεσμα, σημαί­νει ότι θα τον βοηθήσετε να ανακουφιστεί σε κά­ποια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη περίσταση. Γυναίκα έγκυος που θα δει ότι έλαβε εμετικό, ή αν τη δείτε εσείς στον ύπνο σας να το κάνει, σημαί­νει ότι θα αποβάλει. Ηλικιωμένοι που βλέπουν ότι λαμβάνουν εμετικό θα απολέσουν συγγενή τους, όχι όμως στενό.