Αν δείτε σε όνειρο ελιά ανθισμένη, θα δο­κιμάσετε λύπη και μελαγχολία η οποία θα πη­γάζει από τη στάση που κρατά κάποιο πρόσωπο προς το άτομό σας· αν τη δείτε ξερή και μαρα­μένη, σημαίνει ότι θα κατορθώσετε να επιβλη­θείτε σε εχθρό σας, ο οποίος ετοιμάζεται να με­ταχειριστεί απαράδεκτα μέσα για να σας βλάψει. Αν ανύπαντρος ονειρευτεί ότι κόβει κλαδί ελιάς και το μυρίζει ή το κρατά, θα παντρευτεί πολύ σύντομα ωραία και πλούσια γυναίκα, αυτός όμως ο γάμος θα έχει άδοξο τέλος. Αν νεαρή κοπέλα δει σε όνειρο πως κόβει και μυρίζει κλαδί ελιάς, θα παντρευτεί ωραίο και πλούσιο άντρα και θα ζήσει πολλά χρόνια ευτυχισμένη. Αν παντρεμέ­νοι δουν σε όνειρο ότι μυρίζουν ελιά, θα απο­κτήσουν πολλά και ωραία παιδιά∙ κατ’ άλλους, αυτό σημαίνει μεγάλη κληρονομιά. Ελιάς καρπό αν δείτε στον ύπνο σας ότι τρώτε, αν μεν αυτός είναι πράσινος, σημαίνει ότι υπάρχουν ελπίδες να ευοδωθούν σχέδια τα οποία είναι σχεδόν στη γένεση τους, γι’ αυτό πρέπει να προσέξετε να μην αποτύχετε, διότι θα είναι πολύ μεγάλη η απο­γοήτευσή σας. Αν στο όνειρο δείτε ελιές μαύ­ρες, να περιμένετε να αποτύχουν τα σχέδια σας, εκτός κι αν τις δείτε μόνο, χωρίς να τις τρώτε. Κόρη ανύπαντρη που θα δει ότι τρώει ελιές ας προσέξει να μην κοιτάζει πολύ ψηλά, γιατί, αν το κάνει, ίσως δεν κατορθώσει να βρει σύζυγο. Αν δείτε σε όνειρο ότι ρίχνετε λάδι στο φαγητό σας, χαρά και αγαλλίαση σας περιμένουν αν όμως δείτε να χύνεται κάτω, στενοχώρια μεγάλη προ­αναγγέλλεται εξαιτίας της καθυστέρησης τακτο­ποίησης των υποθέσεών σας. Αν ονειρευτείτε ότι πίνετε λάδι, αν μεν αυτό είναι μαγειρικό, απει­λείστε από μεγάλη και σοβαρή ασθένεια· αν όμως το λάδι είναι φάρμακο, να ξέρετε ότι, χω­ρίς κι εσείς καλά καλά να το καταλάβετε, έχετε σωθεί από αρρώστια σοβαρή, η οποία θα απει­λούσε ακόμη και τη ζωή σας. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχει χυθεί λάδι και το μαζεύετε, κέρδη μεγάλα θα αποκομίσετε, με πολλούς όμως κό­πους και μεγάλα βάσανα. Αν δείτε ότι λάδι χύ­θηκε στα ρούχα σας και τα λέρωσε, μεγάλες ζη­μιές θα έχετε, ίσως δε στιγματιστεί ανεπανόρ­θωτα και η υπόληψή σας. Αν ονειρευτείτε ότι άν­θρωπος πληγωμένος ήρθε προς εσάς και αλεί­φετε με λάδι τις πληγές του, τον άνθρωπο αυτό θα λάβετε υπό την προστασία σας και θα τον ευεργετήσετε, αυτός όμως θα φανεί αχάριστος προς εσάς και θα σας προδώσει. Αν δείτε ότι πα­τάτε ελιές για να βγάλετε λάδι, ειρήνη και ευ­τυχία για το σπίτι σας σημαίνει το όνειρο· αν όμως, ενώ τις πατάτε, δε βγαίνει λάδι, ανώφε­λοι κόποι και ελπίδες μάταιες έχετε, φοβερή δε θα είναι η απογοήτευσή σας όταν συνέλθετε. Λάδι αν δείτε ότι ρίχνετε πάνω σε φωτιά, πα­λιό αίσθημα θα αναγεννηθεί στην καρδιά σας και θα σας ποτίσει απερίγραπτη πίκρα. Αν αλείφε­στε με λάδι, κοινό ή αρωματικό, μάταιες επιδεί­ξεις του κάλλους σας κάνετε, και ο κόσμος άρ­χισε να μη σας δέχεται. Γενικά, η ελιά και το λάδι, από τα παλιότερα χρόνια ακόμη έως και σήμερα, θεωρείται σύμβολο ειρήνης και ηρεμίας, κυρίως ύστερα από πολέμους και ταραχές· οπότε, αν το όνειρο αυτό το έβλεπε κοινός άνθρωπος, θεωρούσε ότι δεν τον αφορά∙ μόνο δι­οικητές στρατευμάτων και μεγάλοι πολιτικοί πί­στευαν ότι τους ενδιέφερε ένα τέτοιο όνειρο.