Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας ζητούν ελεημοσύνη, και τη δίνετε, σημαίνει ότι θα δείξετε γενναιοδωρία σε πρόστυχους και χυδαίους εχθρούς σας, οι οποίοι δε θα το αναγνωρίσουν, αλλά θα εξακολουθούν να σας πολεμούν αμείλικτα. Αν εσείς ζητάτε ελεημοσύνη, και σας δίνουν, μεγάλη έλλειψη χρημάτων και φτώχια σάς απειλούν αν, όμως, δείτε ότι τη ζητάτε, και δε σας δίνεται, εξευτελισμό θα υποστείτε εξαιτίας της κακής διαγωγής σας.