Αν δείτε στο όνειρό σας έκλειψη ηλίου, να γνωρίζετε ότι δεν είναι ευχάριστο όνειρο∙ ση­μαίνει ότι κάποιον πολύ σπουδαίο προστάτη, άν­θρωπο που θέλει με πολλούς τρόπους να σας ωφε­λήσει, θα τον πικράνετε και θα τον χάσετε για πάντα. Έκλειψη σελήνης αν δείτε στον ύπνο σας, ας περιμένετε να φύγει για πάντα το άτομο που σας εμπνέει έρωτα. Γυναίκα που θα δει έκλειψη ηλίου ή σελήνης θα αποχωριστεί το σύζυγό της, και για πολύ καιρό μάλιστα∙ κόρη ανύπαντρη αν δει αυτό το όνειρο, θα χάσει την αγάπη της, ίσως μά­λιστα δει τον αγαπημένο της να χαριεντίζεται με άλλη.