Αν στον ύπνο σας δείτε ότι χτίζετε εκ­κλησία με έξοδα δικά σας, ή ότι μαζεύετε χρή­ματα για να χτιστεί, ή ότι με κάποιον τρόπο συ­ντελείτε στην ανέγερση εκκλησίας, το όνειρο ση­μαίνει ότι ο θεός ευλογεί τα έργα σας, γι’ αυτό και θα ευοδωθούν τα σχέδια σας και θα αποκο­μίσετε πολλά κέρδη από τις δραστηριότητες σας. Αν εισέρχεστε απλώς σε εκκλησία για να τη δείτε, σημαίνει ότι θα πράξετε σπουδαία αγαθοεργία, για την οποία θα ανταμειφθείτε εισπράττοντας την εκτίμηση και την υπόληψη του κόσμου. Αν ονει­ρευτείτε ότι, ενώ βρίσκεστε στην εκκλησία, δεν επι­δεικνύετε την απαιτούμενη και αρμόζουσα στον ιερό αυτό χώρο ευλάβεια, αλλά συζητάτε και δεν ακούτε αυτά που ψάλλονται, μεγάλη στενοχώρια θα δοκιμάσετε και οι επιχειρήσεις σας θα καταρ­ρεύσουν, επειδή η ταχύτατη και θεαματική πρόο­δός σας προκάλεσε το φθόνο κάποιων. Αν δείτε ότι κάθεστε ή κοιμάστε σε εκκλησία, θα διαπρά­ξετε έγκλημα για το οποίο αυστηρά θα τιμωρη­θείτε, και θα βασανιστείτε από τη συνείδησή σας. Αν δείτε εκκλησία στολισμένη και έτοιμη για λειτουργία, μπαίνετε δε σ’ αυτή σαν άρχοντας, με κάθε επισημότητα, ενώ ο κόσμος σάς αναμένει και σας επευφημεί, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας έρθει καλή κληρονομιά, αλλά έπειτα από μακρά και περιπετειώδη δίκη. Αν δείτε εκκλησία καινούρια, εντός της οποίας δεν έβαλαν ακόμη τις εικόνες ή δεν μπήκαν οι ιερείς για να ιερουργήσουν, κάποιος συγγενής ή φίλος σας θα πεθάνει. Αν δείτε επίσημη λειτουργία να τελείται μέσα σε μεγαλοπρεπή ναό με πλήθος ιερέων, συμφορά και περιπέτειες σας περιμένουν. Αν δείτε ότι εισέρχεστε σε εκκλησία και με τρόπο κλέβετε τα ιερά σκεύη που βρίσκο­νται εντός αυτής, θα εμπλακείτε σε πολυέξοδη δίκη από την οποία θα βγείτε ζημιωμένος. Γυναίκα πα­ντρεμένη που θα δει στον ύπνο της ότι εισέρχε­ται σε εκκλησία για να γίνει νύφη θα κινδυνέψει να χάσει τον άντρα της· νεαρή όμως κόρη που θα δει το όνειρο αυτό θα παντρευτεί, και μάλιστα σύ­ντομα. Για τους ασθενείς το όνειρο αυτό είναι καλό, σημαίνει ανακούφιση από πόνους και στε­νοχώριες μεγάλες· για τους κατάδικους σημαίνει απώλεια κάθε ελπίδας ότι θα κερδίσουν τη χάρη που αιτούνται και την αποφυλάκιση, παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει. Για τους ηλι­κιωμένους και τα πολύ μικρά παιδιά, το όνειρο ση­μαίνει ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής τους, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν ονειρευτούν εκκλησία, ή αν πρωταγωνιστήσουν σε όνειρο άλλων όπου κυ­ρίαρχη θέση έχει εκκλησία.