Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αιγόκλημα

Αν δείτε αγιό­κλημα φυτεμένο μπροστά σας, φανερή προδοσία στον έρωτά σας να περιμένετε. Αν ονειρευτείτε ότι έχετε κόψει αγιόκλημα, να γνωρίζετε ότι έχετε χά­σει κάθε ελπίδα για τον έρωτά σας. Αν έχετε μυ­ρίσει αγιόκλημα στο όνειρό σας, το πρόσωπο για το οποίο έχετε νιώσει τόση λατρεία και πάθος ούτε που σας συλλογίζεται. Αν δείτε ότι με το αγιό­κλημα έχετε πλέξει στεφάνι και το φορέσατε, μια προσωρινή φιλονικία θα λάβει τέλος, και μάλι­στα πολύ τρυφερά. Γενικά, η σημασία του ονεί­ρου αυτού δεν αφορά παρά μόνο τις ερωτικές υπο­θέσεις, και γι’ αυτό είναι ένα από τα συχνότερα όνειρα νέων και νεανίδων.

Βλέπε και Αγιόκλημα