Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εγκα­ταλείπετε το επάγγελμά σας για να επιδοθείτε σε άλλο, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε οικονομι­κές απώλειες· αν εγκαταλείπετε τα υπάρχοντά σας σε άλλον, επίσης είναι δυσάρεστο το όνειρο και σημαίνει ότι οι εχθροί ή οι αντίζηλοί σας θα σας καταδιώξουν και θα υποστείτε τα πάνδεινα εξαι­τίας τους. Αν εγκαταλείπετε χρήματα τα οποία είχατε να λαμβάνετε, ή κάτι άλλο το οποίο με ανυπομονησία δικαίως περιμένατε, θα έχετε κά­ποια μικρά κέρδη, όμως ασήμαντα μπροστά στις θυσίες που έχετε υποστεί.