Αν δείτε στον ύπνο σας εφημέριο, κάτι δυσάρεστο θα σας συμβεί, ίσως ασθένεια, προπάντων αν αυτός που θα δει το όνειρο είναι ασθενής ή κατάδικος. Αν δείτε ιερέα να φέρει τα άμφια του και να είναι έτοιμος να ιερουργήσει, το όνειρο αυτό είναι σημάδι ότι κακή πράξη βα­ραίνει τη συνείδησή σας. Αν δείτε ότι ιερείς πολ­λοί μπαίνουν στο σπίτι σας, έχετε ένα δυσάρεστο προμήνυμα, διότι σχεδόν πάντοτε το όνειρο αυτό σημαίνει βαριά ασθένεια. Αν δείτε ιερέα να σας προσφέρει δώρο ή να σας πουλά κάτι, κάποια συμ­φορά θα σας βρει· αν, όμως, τον δείτε να εκτε­λεί τα καθήκοντα του, καλές ειδήσεις από προ­σφιλές σας πρόσωπο θα πάρετε. Αν δείτε ότι πολ­λοί ιερείς παρακολουθούν λείψανο, θα ακούσετε ότι κάποιος κακούργος αθωώθηκε, απ’ αυτό δε πολύ θα εκπλαγείτε.