Αν δείτε στον ύπνο σας τους εχθρούς σας, σημαίνει ότι συλλογίζονται πάλι να κάνουν νέα επίθεση εναντίον σας· αν όμως τους δείτε να έρχονται φιλικά κοντά σας ή να πλησιάζουν το σπίτι σας, θα συμφιλιωθείτε μαζί τους, μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αγάπης. Αν ονειρευτείτε ότι μιλάτε φιλικά μαζί τους, σημαί­νει ότι εκείνοι θα μεταχειριστούν κάθε δόλιο μέσο εναντίον σας και θα προσπαθήσουν να σας εξα­πατήσουν καλό είναι λοιπόν να λάβετε τα μέτρα σας. Αν, όμως, δείτε ότι σας φέρονται άγρια, σας καταδιώκουν ή σας κακομεταχειρίζονται, το όνειρο σημαίνει ότι θα γίνετε θύμα τους και θα πάθετε σο­βαρά ατυχήματα, διότι θα σας φερθούν πολύ σκληρά· αν στη μάχη αυτή είστε εσείς ο νικητής, και τους καταβάλετε, και στη ζωή σας θα υπερι­σχύσετε των εχθρών σας και θα τους αναγκάσετε να παρατήσουν τον αγώνα εναντίον σας. Αν δείτε ότι παίζετε με τους εχθρούς σας χαρτιά ή άλλο παιχνίδι, κάποια βλάβη ηθική ίσως και υλική ζη­μιά θα πάθετε. Αν στο όνειρο εχθροί σάς κατα­διώκουν και σας συλλαμβάνουν, μεγάλες στενο­χώριες οικονομικής φύσεως θα αντιμετωπίσετε και θα δοκιμάσετε στερήσεις και λύπες. Κατ’ άλ­λους, το όνειρο σημαίνει ότι εξαιτίας μιας απροσεξίας η υγεία σας θα διατρέξει σοβαρό κίνδυνο θα απειληθεί δε ακόμη και η ζωή σας. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι εσείς συλλαμβάνετε τους εχθρούς σας και τους βασανίζετε, σημαίνει ότι στην πραγματική ζωή θα τους καταβάλετε και θα τους κάνετε ανίκανους να σας βλάψουν. Αν ονειρευτείτε ότι ο εχθρός είναι γυναίκα, σημαίνει ότι της δίνετε μεγαλύτερη σημασία απ’ όση της πρέπει∙ αν είναι νεαρή κόρη, ίσως κάποια τρυφερή σχέση αναπτυχθεί ανάμεσά σας. Αν ονειρευτείτε ότι σκοτώνετε εχθρό σας, κάποιο κακό θα σας συμβεί. Αν δείτε ότι απέναντι σε φίλο σας ή γνωστό σας αισθάνεσθε έχθρα, κάτι δυσάρεστο θα ακούσετε.