Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αιχμάλωτος

Γενικά το όνειρο σας προμηνύει προβλήματα. Αν δείτε κάποιον αιχμάλωτο να προσέξετε πολύ τη συμπεριφορά σας γιατί προμηνύει γκρίνια και καυγάδες που θα έχουν αιτία υπόνοιες για απιστία δικιά σας. αν δείτε πως εσείς είστε αιχμάλωτοι και είστε ανύπαντροι, γρήγορα θα παντρευτείτε. Αν είστε ήδη παντρεμένοι να περιμένετε απόγονο. Αν ονειρευτείτε πως αιχμαλωτίζετε κάποιον, να φυλαχτείτε από την επιρροή κακών συναναστροφών. Η υγεία σας γενικά θα είναι καλή αλλά χρειάζεται προσοχή. Στην εργασία σας αν στο όνειρο είστε εσείς αιχμάλωτοι, πιθανόν να έχετε οικονομικά προβλήματα. Αν είστε ανύπαντροι τα πράγματα θα πάνε πιο καλά. Αν ονειρευτείτε ότι σας έχουν πιά­σει αιχμάλωτο, σημαίνει ότι θα ακούσετε δυσά­ρεστη είδηση για κάποιο φιλικό ή συγγενικό σας πρόσωπο. Αν όμως δείτε ότι εσείς έχετε συλλά­βει αιχμάλωτο συγγενή ή φίλο, καλό είναι να λά­βετε τα μέτρα σας και να προσέχετε τις κινήσεις σας, διότι θα τον βλάψετε ακουσίως. Αν κάποια γυναίκα ονειρευτεί ότι έχει συλληφθεί αιχμάλωτη, σφοδρός έρωτας την απειλεί. Σε χρόνους παλιό­τερους, τότε που οι συνθήκες ζωής ήταν διαφο­ρετικές και στους οποίους αναφέρεται το χειρό­γραφο που αποτελεί τον οδηγό αυτού του ονειροκρίτη, όνειρο με αιχμάλωτο σήμαινε επιδρομές εχθρών, φόνους, σφαγές και πολιτική ανωμαλία.