Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ασχολεί­στε με το εμπόριο, μεγάλα κέρδη θα έχετε και θα αρχίσετε να επιδεικνύετε πρακτικό πνεύμα, το οποίο έως τώρα δεν είχατε. Αν δείτε ότι εμπο­ρεύεστε καρπούς, ζημιές θα έχετε∙ αν όμως εμπο­ρεύεστε ορυκτά ή άλλα προϊόντα της γης, λίθους, σίδηρο, μόλυβδο και άλλα τέτοια, μεγάλα κέρδη θα αποκτήσετε∙ αν ονειρευτείτε ότι εμπορεύεστε μετάξι, μαλλί ή υφάσματα, το όνειρο σημαίνει χαρά και αγαλλίαση για εσάς, αλλά και την οικογένειά σας. Αν, κατά το όνειρό σας, πουλάτε ζώα, σημαίνει ότι κάποιος κίνδυνος ελλοχεύει και απειλεί την υγεία ενός από τους οικείους σας∙ αν μάλιστα δείτε ότι πουλάτε ψάρια, το όνειρο ση­μαίνει ότι μεγάλη ανησυχία σάς κατέχει για τον άνθρωπο αυτό.