Αν στο όνειρό σας δείτε ότι επικρα­τεί δυσωδία και αδυνατείτε να την υποφέρετε, σημαίνει ότι θα μάθετε κάτι που λέγεται για εσάς και για το οποίο εσείς φταίτε, διότι η διαγωγή σας και η περηφάνια σας είναι πλέον σκανδαλώ­δεις. Γυναίκα που θα δει αυτό το όνειρο θα σχε­τιστεί με άνθρωπο που θα διαδώσει πολλά ενα­ντίον της, ακόμη θα την εκθέσει άδικα στα μάτια του κόσμου. Νεαρή κόρη που νιώθει στο όνειρο τη δυσωδία να τη χτυπά, σε σημείο που να την ανα­γκάζει να κλείσει τη μύτη της, θα εκτεθεί σε επι­κίνδυνο γι’ αυτήν έρωτα, ο οποίος μπορεί να κα­ταλήξει και σε απαγωγή. Ασθενής που παραπο­νιέται για δυσωδία και βαριά ατμόσφαιρα στο δωμάτιό του θα αναγκαστεί να πιει φάρμακο με πολύ δυσάρεστη γεύση, το οποίο όμως θα έχει ευεργε­τικά αποτελέσματα.