Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε δύ­ναμη υπερφυσική και την επιδεικνύετε παλεύο­ντας και κάνοντας τον παλικαρά, ας έχετε υπόψη σας πως κάποια μικρή ασθένεια σας απειλεί. Για τις γυναίκες, κυρίως τις νέες, το όνειρο σημαίνει ότι η γειτονιά ακόνισε τη γλώσσα της, και καλά θα κάνουν να λάβουν τα μέτρα τους για να απο­φύγουν την κακογλωσσιά. Αν δείτε σε όνειρο ότι σας έχουν εγκαταλείψει οι δυνάμεις σας, για μεν τους νέους και υγιείς το όνειρο σημαίνει υγεία σταθερή και ευρωστία, για δε τους γέροντες και τους αρρώστους προσεχή εξάντληση και ασθέ­νεια· για τους ηλικιωμένους που θα δουν ότι έχουν όλη τη νεανική τους δύναμη και την επιδεικνύ­ουν με οποιονδήποτε τρόπο, το όνειρο προαναγ­γέλλει δυστύχημα ή από πτώση ή από κάτι άλλο, το οποίο θα εμφανιστεί ξαφνικά. Αυτός που ονει­ρεύεται ότι κάποιος άλλος έχει περισσότερη δύ­ναμη απ’ όση η φύση ορίζει, και τον θαυμάζει, θα ακούσει έπαινο∙ για τις γυναίκες όμως το όνειρο σημαίνει ότι κάποια αντίζηλος θα κλέψει τις εντυπώσεις, θα πικραθεί δε πολύ αυτή που είδε το όνειρο. Παιδιά με δύναμη υπερφυσική σημαί­νουν γι’ αυτόν που έχει δει το όνειρο πολύ κα­λές ευκαιρίες, από τις οποίες πρέπει πάση θυσία να επωφεληθεί∙ διαφορετικά πολύ θα το μετα­νιώσει.