Αν δείτε ότι σας δοξάζουν και σας αποδί­δουν μεγάλες τιμές, πυρκαγιά και χρεοκοπία σας απειλούν, γενικά δε υπάρχει κίνδυνος να υποστείτε προσωρινές ζημιές. Αν δείτε κάποιον άλλο στη θέση του τιμώμενου και δοξαζόμενου, εκείνος θα πά­θει αυτά τα δεινά, αλλά θα παρασυρθείτε κι εσείς και θα εισπράξετε ένα μέρος της ζημιάς του.