Αν δείτε ότι έχετε προσλάβει στην υπη­ρεσία σας άντρα, υποψία εναντίον της συζύγου σας θα σας βασανίζει, πλην όμως αυτή είναι αθώα∙ αν δείτε ότι έχετε προσλάβει γυναίκα δούλα, το όνειρο σημαίνει ότι θα ακούσετε συκοφαντία προερχόμενη από γυναίκα. Αν δείτε ότι εσείς έχετε αιχμαλωτιστεί και πουληθεί ως δούλος, με­γάλο εξευτελισμό θα υποστείτε και μεγάλη σκευ­ωρία θα υφανθεί εναντίον σας. Δούλοι πολλοί, όταν μάλιστα σας υπηρετούν όλοι, σημαίνουν ότι θα εγερθούν κατηγορίες φοβερές και συκοφαντίες εις βάρος σας.