Αν δείτε στον ύπνο σας ότι γυναίκα σάς δίνει ένα δώρο, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, το όνειρο σημαίνει φιλία, αγάπη, ελπίδες και πολλές υποσχέσεις. Αν δείτε ότι το δώρο σάς το προσφέρει ανώτερός σας, σημαίνει ότι απολαμβάνετε την εμπιστοσύνη των ανωτέρων σας, η δε τύχη σας θα αλλάξει προς το καλύτερο. Αν κάποιος απλός άνθρωπος σας προσφέρει το δώρο, σημαίνει ότι θα ακούσετε πολλές και χρή­σιμες συμβουλές, τις οποίες πρέπει να υπολογί­σετε, διότι λέγονται για το καλό σας. Αν δείτε ότι μικρό παιδί, αγόρι ή κορίτσι, σας συμβουλεύει, μεγάλη στενοχώρια θα δοκιμάσετε και θα κατα­φύγετε σε ανθρώπους ανίκανους να σας βοηθή­σουν. Αν εσείς ο ίδιος δείτε στον ύπνο σας ότι δίνετε συμβουλή σε άλλον, αθλιότητα και φτώ­χια θα δοκιμάσετε.